Hačure

Mužská spevácka skupina Hačure
Mužskú spevácku skupinu HAČURE tvorí veselá partia chlapov z Ptičia, Papína, Brekova, Udavského,Humenného a Kochanoviec, ktorí majú radi ľudové piesne a všetko, čo k dobrej zábave patrí. Zameriavajú sa na udržiavanie speváckych tradícií Horného Zemplína, teda na piesňový materiál sotáckej a rusínskej oblasti daného regiónu. Vo svojom repertoári majú piesne pijácke, pracovné, ľúbostné, vysťahovalecké, vojenské i iné z výskumov v obciach Ptičie, Brekov, Papín, Ubľa, Zemplínske Hámre, Ľubiša, Kamenica nad Cirochou, ale aj svoje vlastné, ktoré vytvorili členovia skupiny – Matúš Pavelčák, Miroslav Macko a Štefan Jusko. Umeleckým vedúcim skupiny je Miroslav Kerekanič, organizačným šéfom Ľudovít Džubák.

 

Spevácka skupina HAČURE úzko spolupracuje s Folklórnym súborom Chemlon Humenné, je jeho speváckou zložkou. Spolu s ním, ale i samostatne účinkovala na mnohých vystúpeniach doma i v zahraničí na festivaloch v Poľsku, Ukrajine, Bulharsku, Maďarsku, Turecku, Grécku, Slovinsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, v Čechách, USA a v Egypte. Zaujímavou skúsenosťou pre skupinu boli účinkovania v televíznych reláciách Naše naj…a Anderov rebriňák.
V roku 2003 vydala skupina prvé hudobné CD pod názvom “Ej, jak krašne, prekrašne”, ktoré obsahuje najkrajšie zemplínske piesne.
V roku 2007 sme nahrali svoje druhé CD, na ktorom sme pre zmenu naspievali rusínske piesne prevažne z Horného Zemplína, na ktorom sa okrem speváckej skupiny Hačure predstavili i sólisti skupiny – Ľudovít Džubák, Miroslav Čabák, sólistky detského súboru Chemloňáčik – Lívia Husťáková, Veronika Andiľová a Trio Magurových z Humenného.
Zoznam členov speváckej skupiny:

Umelecký vedúci – Miroslav Kerekanič
Organizačný vedúci – Ľudovít Džubák
Členovia skupiny:
Bešák Marián, Bešák Slavomír, Čabák Miroslav, Čerevka Peter, Džubák Ľudovít, Ferík Ladislav, Hirjak Ľubomír, Kerekanič Miroslav, Macko Miroslav, Pavelčák Matúš
Sólisti skupiny: Ľudovít Dubák, Miroslav Čabák, Miroslav Macko, Matúš Pavelčák
Hudobný sprievod : Miroslav Kerekanič a Ľudová hudba FS Chemlon – Sokolej

Album: Ej, jak krašne, prekrašne
Úprava piesní: Miroslav Kerekanič
Autorské piesne: Matúš Pavelčák (2, 4, 13, 19, 20, 22, 23, 24), Štefan Jusko (12)
Zvuková réžia: Peter Jurčák, Sergej Dolgoš
Hudobná réžia: Miroslav Dziak
Hudobný sprievod: Ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon Humenné – Sokolej

Album: HAČURE II. a jej hostia – rusínske ľudové piesne
Dramaturgia CD a úprava piesní: Miroslav Kerekanič
Autorské piesne: Ing. Ján Magura – 4,8
Spievajú: Mužská spevácka skupina Hačure : 1,2,5,6.7,13,14,19,20.22,23;
Trio Magurových : 4,8; Michal Jaško : 11; Ľudovít Džubák : 3,10;
Miroslav Čabák : 16,17; Veronika Andyľová : 9,15; Lívia Husťáková: 12,21; Danka Andrejčáková : 18
Hudobný sprievod: Ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon Humenné – Sokolej