Trio Magurových

TRIO MAGUROVÝCH
Tvorí otec Ján a dcéry Lenka s Katkou., ktorých hudba a spev sprevádzajú od kolísky. Spolu vystupujú jedenásty rok.
Otec Ján Magura počas študentských rokov pôsobil vo folklórnych súboroch Hron, Tatran a krátku chvíľku aj v mužskej speváckej skupine FS Chemlon. Najväčšie úspechy dosiahol počas účinkovania vo  vokálno-inštrumentálnej skupine Mladosť, ktorá sa v rokoch 1977 – 1980 často objavovala na televíznych obrazovkách v reláciách Zelené roky. Svoje prvé dve mg. kazety s názvom Vysoká dubina a Osadné, natočil s už nebohým Jankom Čabalom.

Dcéry Lenka a  Katka Magurové účinkovali v humenskom detskom speváckom zbore Nezábudka. Humenskému publiku sú známe aj ako duo – sestry Magurove. Počas štúdia na Prešovskej univerzite obidve pôsobili aj  vo vysokoškolskom folklórnom súbore Torysa a v univerzitných speváckych zboroch.

Ich repertoár pozostáva prevažne z vlastných autorských rusínskych piesní, s ktorými vystupujú na rôznych festivaloch doma, ale i v zahraničí (Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a Ukrajina).V súťažných prehliadkach interpretov rusínskych a ukrajinských piesní Rode naš krasnyj, Zemplín špiva a v  súťažnej prehliadke rusínskych moderných piesni Rus-Pop 2006 dosiahli popredné umiestnenia. Sú laureáti známej speváckej súťaže rusínskych a  ukrajinských ľudových piesní Makovická struna 2005, laureáti speváckej súťaže rusínskych piesni Spevy môjho rodu 2007 a krajskej súťaže Spieva celá rodina 2007.

Svojimi piesňami, ktoré sú natočené na troch mg. kazetách a troch CD nosičoch sa snažia pozdvihnúť povedomie ľudí ktorých životné korene siahajú k štítom karpatských vrchov a širočizných lúk Polonin.