Nádherné popoludnie s folklórom v obci Jarabina

Dňa 17. augusta 2013 sa Folklórny súbor Chemlon zúčastnil zaujímavého a veľmi vydareného podujatia – 10. ročníka Slávností zvykov a obyčajov obce Jarabina pod názvom „Poznávaj a uchovávaj tradície  svojich predkov“. Čím bolo toto podujatie výnimočné, nuž tým, že organizátori nepodľahli mediálnemu a reklamnému estrádnemu nevkusu šíriacemu sa ako prívalová vlna po našich i renomovaných festivaloch a zachovali si dôstojnosť, udržali zmysel a poslanie projektu – priblížiť mladej generácii i nespočetným hosťom obce zvyky a obyčaje nielen obce Jarabina, ale i blízkeho okolia.

Ďalším pozitívnym počinom bola skutočnosť, že do celkovej prípravy Obecný úrad Jarabina zatiahol nielen miestnu spevácku skupinu, takmer všetkých občanov obce, ale i poľovnícke združenie, Jednotu dôchodcov a okolité zvykoslovné skupiny, ktoré sa na jednotlivých stanovištiach predstavili samostatnýmizvykoslovnými pásmami, približujúcimi na celkovo 11-tich stanovištiach niekdajší dedinský život – Šarišské Jastrabie Velikdeň, Poĺana pranie a vešanie prádla, Plaveč priadky, Údol Roždestvo Christovo.Okrem toho sa na jednotlivých stanovištiach predvádzala príprava náradia na poĺné práce, ukážky česania ovčej vlny, mútenia masla v bodenku, výroby mliečnych výrobkov, nakladanie kapusty, ukážky darov zeme. Zaujímava bola prezentácia miestneho včelára pána Lešigu, firmy Komeko, výstava ručných prác a krojov s možnosťou ich zakúpenia, či tvorivá dielňa, v ktorej sa deti učili robiť pirohy. To všetko bolo na uvedených stanovištiach prepojené s ochutnávkami miestnych jedál – pirohov, koláčov, halušiek, nálesníkov, kapusty … a končilo to kulinárskymi poľovníckymi špecialitami.

Festivalový koncert na miestnom zaujímavo situovanom amfiteátri bol len čerešničkou na torte. Okrem už vyššie uvedených skupín sa v ňom vďačným divákom predviedli detské a mládežnícke spevácke skupiny z Jarabiny, Bajeroviec, Šambrona, spevácka skupina Tropár zo Svidníka, folklórne súbory Raslavičan z Raslavíc a Karpaťanin z Prešova, náš súbor Chemlon z Humenného a ruský tanečný kolektív Kalinka z Moskvy. Pre Folklórny súbor Chemlon to bola zároveň generálna skúška pred odchodom na veľký a renomovaný medzinárodný“ Festival du Hublon – Rythmes et  Couleurs“ v Haguenau vo Francúzusku.

Záverom organizátorom tohto vydareného  podujatia treba len zaželať veľa síl, zdravia a tvorivej umeleckej intuície pri udržiavaní a propagácii zvykov a obyčajov našich predkov, našej kultúry. Ich inovatívny prístup by bolo potrebné aplikovať i v iných regiónoch a festivaloch, aby sa naše folklórne festivaly miesto kšeftov pár “ folklóristických, samosprávnych a národnostných“ aktivistov  vrátili k svojmu pôvodnému poslaniu, k udržiavaniu pôvodných ľudových tradícií.