Janko Švec sa žení

Náš bývalý člen a skvelý tanečník, Ján Švec sa žení a FS CHEMLON sa pripája k zástupu gratulantov