19. ročník festivalu ľudovej piesne – Zempľin špiva 2013

Dňa 27. októbra 2013 uskutočnilo Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Ptičie, obcami Brekov a Kamenica nad Cirochou, Rusínskou obrodou na Slovensku a Súkromnou umeleckou školou Talent-Um Michalovce 19. ročník festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva – Súboj regiónov.

Podujatia sa zúčastnilo 38 detských spevákov z okresov Snina, Medzilaborce, Humenné, Sobrance, Vranov nad Topľou a Michalovce, ktorí sa predstavili na koncertoch v Brekove a v Kamenici nad Cirochou. Koncert v Brekove bol súťažný a hodnotila ho odborná porota v zložení – Dr. Miroslav Kobeľák, PhD. – odbor kultúry PSK, Gejza Lakatoš – hudobník, zriaďovateľ Súkromnej umeleckej školy v Hubošovciach, Mgr. Vierka Behúnová, ArtD.- členka Košickej filharmónie a pedagóg Konzervatória Košice. Festival slávnostne otvorili starosta obce Brekov Ing. Peter Mihaľko a zakladateľ a garant podujatia Mgr. Miroslav Kerekanič. Účinkujúci detskí speváci i sprevádzajúca ľudová hudba Folklórneho súboru Chemlon Humenné vytvorili očarujúcu hudobnú atmosféru, ktorú vďační diváci ocenili dlhotrvajúcimi potleskami. 

Galakoncertu v Kamenici nad Cirochou sa zúčastnil i predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, ktorý mal nad festivalom záštitu. Z ďalších významných hostí sa medzi divákmi ocitli vedúci kancelárie predsedu PSK Mgr. Ladislav Magyar, poslanci VÚC Prešov MVDr. Ján Ferko a MUDr. Tibor Focko, primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák, starosta obce Pakostov Jozef Fedorko, riaditeľ Odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom Ing. Michal Druga, riaditeľ Vihorlatského osvetového strediska v Humennom Ing. Ján Duplák, generálny riaditeľ Chemlostavu Humenné Ing. Milan Mňahončák a i rómsky aktivista Michal Kaššo. Galakoncert uviedol starosta obce Kamenica nad Cirochou Ing. Alexander Bugyi. Detskí speváčikovia sa vypli k vynikajúcim výkonom, ktorými doslova uniesli kamenických divákov v preplnenej sále kultúrneho domu. Záverečnú hymnu festivalu“ Zempľinskim chotarom hlas še oziva“ museli opakovať a spievala sa spolu s divákmi po stojačky. Diplomy a ocenenia si detskí umelci prevzali z rúk samotného predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka. Laureátom festivalu sa stal Adam Jonek z Vranova nad Topľou. Ďalšie ocenenia sú nasledovné : Cena umeleckého šéfa FS Chemlon Mgr. Miroslava Kerekaniča – Nikola Pužová / Humenné/, Cena poslanca PSK MVDr. Jána Ferka – Simona Balková /Turcovce /, Cena poslanca PSK MUDr. Tibora Focka – Daniel Lišaník / Zemplínske Hámre/, Cena riaditeľa odboru Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom Ing. Michala Drugu -Laura Falatková /Koškovce/, Cena starostu obce Pakostov Jozefa Fedorka – Michal Džujka /Košárovce/, Cena starostu obce Kamenica nad Cirochou Ing. Alexandra Bugyiho – Janka Kračanská /Humenné/, Terézia Kaššaiová, Sofia Poláková /Kamenica n/Cir./, Cena starostu obce Brekov Ing. Petra Mihaľka – Alexandra Demeterová /Brekov/, Karol Dutkovský, Radka Kušnírová / Papín/, Alexandra Jevčáková / Vranov nad Topľou/, Ceny riaditeľa Súkromnej základnej umeleckej školy Michalovce – Barbora Bilecová /Humenné/, Kristína Kicová, Liana Pastiriková /Michalovce/, Alexandra Nováková / Inovce/, Ceny Galérie Andreja Smolák – Šimon Hudák /Turcovce/, Oliver Ovšany /Ohradzany/, Ceny Rusínskej obrody na Slovensku – Marek Jasik /Čabiny/, Michaela Rabajdová /Volica/, Veronika Stanková /Snina/, Ceny Odboru kultúry PSK – Adam Fejko, Rastislav Jasik / Čabiny/, Dominika Brečková, Jana Michalenková /Zemplínske Hámre/, Patrícia Piškaninová a Júlia Krivjanská /Dlhé nad Cir./, Petra Kanalašová, Alexandra Holpová /Ohradzany/, Miriama Sijková, Jozef Olexík, Katarína Pristášová, Vanda Marinčáková, Nina Gombárová, Ema Banduričová, Viktória Gombárová, Tamara Volochová /Humenné /.

19 ročníkov festivalu Zempľin špiva vyvoláva už tendenciu k rekapitulácii. Na začiatku bola okresná súťaž detských spevákov, z ktorej len jeden mohol postúpiť na kraj. Slzičky v očiach mnohých neúspešných vynikajúcich spevákov ma prinútili rozmýšľať nad možnosťou vytvoriť nový typ podujatia. V spolupráci s charizmatickými osobnosťami folklórneho života – redaktorom Slovenského rozhlasu Františkom Slavkovským, metodikom ZRUS-u Andrejom Karškom a riaditeľkou OOS v Humennom Evou Minichovou sme vytvorili nový typ festivalu – Zempľin špiva. Výsledkom sú stovky zachytených ľudových piesní nahraných pánom Slavkovským pre Slovenský rozhlas a stovky detských a dospelých spevákov, ktorí si aj cez naše podujatie vytvorili vzťah k ľudovej piesni, ku svojmu talentu. Mnohí naši odchovanci sa hudbe, spevu a kultúre venujú i profesionálne, hrajú, spievajú v PUĽS-e, slovenských profesionálnych hudobných telesách, učia na všetkých typoch škôl, alebo hudbu a spev študujú na umeleckých a pedagogických školách. Veľká vďaka patrí zanieteným pedagógom a rodičom, ktorí vedú talentované deti k láske k ľudovej piesni, svojej kultúre , svojmu regiónu, k svojej vlasti. Tento festival má i ďalší dôležitý aspekt a to národnostnú toleranciu a vzájomný rešpekt všetkých národov a národností žijúcich na Zemplíne a preto popri zemplínskych odzneli i rusínske a rómske piesne. Festival bol realizovaný pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Mesta Humenné. Na záver len pár technických informácií – program moderovala Natália Bošková, spevákov sprevádzala ľudová hudba FS Chemlon pod taktovkou Miroslava Kerekaniča, koncertný majster Mgr. Vierka Behúnová, ArtD. Dramaturgia, scenár a réžia programu Miroslav Kerekanič, hudobné úpravy Rado Gajdoš a Miroslav Kerekanič, zvuk Michal Petrík, Štefan Slota a Jozef Merga.

Do videnia o rok na jubilejnom 20. ročníku festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva.