Nádherná nedeľa v duchu sv. Cyrila a Metoda

Dňa 20. októbra 2013 sa v Humennom uskutočnili dve vydarené podujatia. Prvým bolo podujatie venované odkazu sv. Cyrila a Metoda. Uskutočnila ho Ľudová hudba Sokolej v spolupráci s Pravoslávnou cirkevnou obcou Humenné, Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom a Rusínskou obrodou na Slovensku. Symbolicky sa podujatie začalo slávnostnou svätou liturgiou v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Poobede sa uskutočnila konferencia na tému – Sv. Cyril a Metod – minulosť a súčasnosť, ktorú otvorili mitr. prot. Mgr. Peter Humeník a Mgr. Miroslav Kerekanič. Prednášajúci prot. prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. , prot. Mgr. Igor Kerekanič, a prot. ThDr. Peter Soroka, PhD. v svojich príspevkoch detailne rozobrali historicky, spoločenský, nábožensky i kultúrny kontext príchodu sv. Cyrila a Metoda, ich práce i odkazu pre súčasnú generáciu. Zároveň poukázali na význam najvýznamnejšieho nášho slovanského panovníka všetkých čias, vojvodcu, ktorého aj jeho najväčší nepriatelia – Frankovia s úctou nazývali REX – kráľa, politika, ktorého byzantský cisár prirovnával  ku Konštantínovi I., vizionára, ktorý pozvaním Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy položil základy slovanského písomníctva a určil vývoj duchovnej i svetskej kultúry Slovanov na celé stáročia – kniežaťa Rastislava. Teda cisár najvyspelejšej a najsilnejšej ríše vtedajšej Európy Byzancie uznal Veľkú Moravu ako samostatný a zvrchovaný štát a Rastislavov národ priradil k veľkým európskym národom. A vskutku to tak aj bolo. Slaviani mali v 9. storočí preloženú celú bibliu do svojho rodného jazyka. Francúzi, Nemci či Angličania ju prekladali v 12. až 13. storočí. Kultúrnou bodkou za vydareným podujatím bolo vystúpenie Pravoslávneho speváckeho zboru Humenné a Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné.

Po skončení konferencie sa následne po organizačnej prestávke uskutočnil už tradičný projekt 7. ročník slávností rusínsko-slovenskej vzájomnosti – Folklórne popoludnie, v ktorom účinkovali spevácke kolektívy Ruňanka z Runiny, Zornica, Hačure a Rusinija z Humenného, Dúbrava z Pakostova, Kamienčanka z Kamienky, Detský folklórny súbor Chemloňáčik, Ľudová hudba Sokolej a program spestril Folklórny súbor Chemlon Humenné. Podujatie bolo zároveň i prehliadkou speváckych skupín, produkciu ktorých hodnotila odborná porota v zložení PaedDr. Alexander Fecura, Mgr. Vierka Behúnová, ArtD. a Jozef Merga. Verdikt poroty bol nasledovný – v zlatom pásme sa umiestnili Ruňanka z Runiny, Hačure a Rusinija z Humenného, v striebornom pásme Dúbrava z Pakostova, Kamienčanka z Kamienky a Zornica z Humenného. Všetkým účinkujúcim patrí veľká vďaka, ktorú pozorní diváci ocenili veľkými potleskami. Súčasťou projektu bolo i fotenie zúčastnených speváckych skupín na pripravovanú regionálnu folklórnu webstránku našich umeleckých kolektívov.
Peknou bodkou za vydarenými nedeľňajšími podujatiami bola folklórna grilpárty pre účinkujúcich, ktorú pripravili speváci z Hačurov za pomoci poslancov MVDr. Jána Ferka, MUDr. Tibora Focka a starostu obce Pakostov Jozefa Fedorka. Všetkých účastníkov opäť prekvapili speváčky Zornice, ktoré napiekli pirohy a šišky. Ďakujeme!

Garantom oboch podujatí bol Mgr. Miroslav Kerekanič, realizovali sa pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka a za finančnej pomoci grantových systémov Ministerstva kultúry a Úradu vlády Slovenskej republiky.