Miroslav Čabák už dospieval…

Prvýkrát som meno Miroslav Čabák počul od Mikuláša Petrašovského, ktorý ho ako kolegu zo Speváckeho zboru humenských učiteľov odporučil na festival ľudových spevákov Zempľin špiva. Prišiel osobne, prihlásil sa do súťaže a uspel. Následne prejavil záujem spievať aj v speváckej skupine Hačure a hneď zapadol. A tak sa začala moja spolupráca s vynikajúcim spevákom, ale najmä perfektným človekom, ktorý ma veľa naučil a neustále umelecky i ľudsky obohacoval.

Narodil sa 05.12.1970 v Humennom. Detstvo prežil v Jasenove. Študoval v Humennom na ZŠ Duchnovičova  a na SOU služieb odbor zámočník.

Počas výkonu základnej vojenskej služby sa v októbri 1991 oženil s Beátou Barnovou a ich manželstvo bolo obdarené dvoma nádhernými dcérkami Beátou a  Miroslavou.  Šťastný život prerušila tragická autonehoda, pri ktorej zahynula jeho manželka. Táto skutočnosť veľmi ovplyvnila jeho život. Aby zabezpečil dôstojný život pre svoje dcéry,musel veľmi tvrdo pracovať na pracovných pozíciách v Chirane,  Mecome, MediProgrese a naposledy v Stomadente.

V radostných, ale i ťažkých až tragických chvíľach mu pomáhal Boží dar – láska k hudbe a nádherný tenorový hlas. Tento dar ho sprevádzal od detstva. Spieval veľa, spieval rád a spieval veľmi dobre. Škoda, že sa spevu nevenoval profesionálne. Tešili ho všetky žánre – klasická hudba, dychovka, estráda, ale i folklór. A tak účinkoval  vo viacerých humenských umeleckých kolektívoch –   v Speváckom zbore humenských učiteľov, speváckych skupinách Riava, Lelija, v malej dychovej hudbe Vychodňare, vo Folklórnom súbore Chemlon Humenné a jeho speváckej zložke v mužskej speváckej skupine Hačure, ale i samostatne, alebo v duu s Ľudovítom Džubákom. Jeho spev si mali možnosť vypočuť vďační diváci nielen v Humennom, v blízkom i širokom okolí, na celom Slovensku,  ale i v zahraničí, kde reprezentoval slovenskú kultúru ako člen Folklórneho súboru Chemlon, ale najmä ako člen Speváckeho zboru humenských učiteľov. Tento zbor bol jeho srdcovou záležitosťou. Možno aj preto, že si tam našiel svoju novu lásku a neskôr i manželku – Slávku. A ta mu splnila jeho dávny sen. Cez televíznu reláciu Modré z neba mu vysnívala stretnutie s jedným z najznámejších svetových speváckych kolektívov – s Alexandrovcami, s ktorými si na koncertoch v Moskve a Humennom zaspieval slávny hit – Kaťušu. Jeho šťastie však netrvalo dlho. V júli roku 2014 mu bolo diagnostikované onkologické ochorenie, ktorému 16.10.2015 bohužiaľ podľahol. Bolo mi cťou pracovať s týmto vynikajúcim človekom. Fascinoval ma jeho talent, pracovitosť, cieľavedomosť a i disciplinovanosť.  Miloval nielen zemplínsky a slovenský folklór, ohromne si vážil rusínsku pieseň a jeho vzťah k rusínskej kultúre by mohol byť vzorom pre mnohých rusínskych a rusínsko-ukrajinských funkcionárov. Úspechy nedali na seba čakať. Stal sa laureátom festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu, festivalu ľudových spevákov Zempľin špiva a ako člen speváckej skupiny Hačure i laureátom celoštátnej súťaže hudobného folklóru v Banskej Bystrici. Podieľal sa na výrobe 3 CD speváckej skupiny Hačure a i CD Speváckeho zboru humenských učiteľov. Mnohé pripravované projekty, ako napríklad nahranie jeho profilového CD, však zostali nezrealizované.

Záverom by som sa chcel Miroslavovi Čabákovi v mene členov FS Chemlon, speváckej skupiny Hačure a DFS Chemloňáčik poďakovať za jeho umelecký a osobnostný vklad pri rozvoji   zemplínskej i rusínskej kultúry.  Za jeho pomoc pri kvalitatívnom raste vyššie uvedených kolektívov a i pri organizovaní a realizácii mnohých kultúrnych podujatí. Bol vzorom pre svojich kolegov, ale i pre mnohé detské a mládežnícke spevácke talenty, ktoré  svojou činnosťou naviedol na úspešnú umeleckú dráhu. Všetkých jeho obdivovateľov, priateľov a známych pozývam 6.12. 2015 na predvianočný koncert v rámci festivalu Zempľin špiva venovaný nedožitým 45. narodeninám Miroslava Čabáka. Zaspievať mu prídu speváci z celého Zemplína, všetci tí, ktorí si ho vážili, mali ho radi a obdivovali  jeho talent.

Česť jeho pamiatke.