Miroslav Čabák už dospieval…

Prvýkrát som meno Miroslav Čabák počul od Mikuláša Petrašovského, ktorý ho ako kolegu zo Speváckeho zboru humenských učiteľov odporučil na festival ľudových spevákov Zempľin špiva. Prišiel osobne, prihlásil sa do súťaže a uspel. Následne prejavil záujem spievať aj v speváckej skupine Hačure a hneď zapadol. A tak sa začala moja spolupráca s vynikajúcim spevákom, ale najmä perfektným človekom, ktorý ma veľa naučil a neustále umelecky i ľudsky obohacoval.

Narodil sa 05.12.1970 v Humennom. Detstvo prežil v Jasenove. Študoval v Humennom na ZŠ Duchnovičova  a na SOU služieb odbor zámočník.

read more

19. ročník festivalu ľudovej piesne – Zempľin špiva 2013

Dňa 27. októbra 2013 uskutočnilo Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Ptičie, obcami Brekov a Kamenica nad Cirochou, Rusínskou obrodou na Slovensku a Súkromnou umeleckou školou Talent-Um Michalovce 19. ročník festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva – Súboj regiónov.

Podujatia sa zúčastnilo 38 detských spevákov z okresov Snina, Medzilaborce, Humenné, Sobrance, Vranov nad Topľou a Michalovce, ktorí sa predstavili na koncertoch v Brekove a v Kamenici nad Cirochou. Koncert v Brekove bol súťažný a hodnotila ho odborná porota v zložení – Dr. Miroslav Kobeľák, PhD. – odbor kultúry PSK, Gejza Lakatoš – hudobník, zriaďovateľ Súkromnej umeleckej školy v Hubošovciach, Mgr. Vierka Behúnová, ArtD.- členka Košickej filharmónie a pedagóg Konzervatória Košice. Festival slávnostne otvorili starosta obce Brekov Ing. Peter Mihaľko a zakladateľ a garant podujatia Mgr. Miroslav Kerekanič. Účinkujúci detskí speváci i sprevádzajúca ľudová hudba Folklórneho súboru Chemlon Humenné vytvorili očarujúcu hudobnú atmosféru, ktorú vďační diváci ocenili dlhotrvajúcimi potleskami.  read more

Rybníčky ako Boží dar

Dňa 28. septembra 2013 sa v katastri obce Ptičie uskutočnila vysviacka slovenského dvojkríža a otvorenie oddychovej zóny Rybníčky. Slávnostný akt vysviacky realizoval duchovný otec Mgr. Jozef Hermanovský a kaplán Mgr, Jozef Kadlic. Podujatia sa zúčastnili poslanci VÚC Prešov MVDr. Ján Ferko a MUDr. Tibor Focko, prednosta Obvodného úradu v Humennom Ing. Ondrej Múdry, starosta obce Ptičie Marián Čorný, podnikatelia Ing. Stanislav Hudák, Ing. Marcel Behún, Jozef Antoni ml., Štefan Rada ml., Ing. Vladislav Džubák, Ľubomír Štenko, Miroslav Hrisenko, Ing. Viliam Porvazník ml., Ján Balaščík, Juraj Savari, Martin Veľas, Ján Čakloš a samozrejme členovia ptičanského urbariátu a obyvatelia obce Ptičie.

Záujem o podujatie bol veľký. Zvedavosť, čo to vlastne chlapi vytvorili, Ptičanov fascinovala. A keďže vyšlo aj počasie, nič nebránilo peknému zážitku. Niektorí si vyšli pešo a cestou nazbierali huby, niektorí autom a niektorých vyviezol agilný František Mastiľák na traktore. K dispozícii bolo aj terénne auto, ktorým Ing. Vlado Džubák na požiadanie zvážal a odvážal všetkých záujemcov.
Podujatie otvoril predseda urbariátu Ing. Gabriel Lancoš, ktorý v svojom príhovore privítal všetkých hostí, pripomenul históriu a realizáciu výstavby oddychovej zóny a poďakoval sa všetkým sponzorom a brigádnikom, ktorí na projekte odpracovali cez 1500 hodín. Po slávnostnej vysviacke zazneli v podaní speváckej skupiny Hačure a všetkých spevuchtivých účastníkov podujatia národnobuditeľské piesne Bože, čos ráčil a Hej Slováci a následne pokračovala voľná zábava v réžii najmä spevákov folklórneho súboru Chemlon Humenné – Hačurov. read more

Nádherná nedeľa v duchu sv. Cyrila a Metoda

Dňa 20. októbra 2013 sa v Humennom uskutočnili dve vydarené podujatia. Prvým bolo podujatie venované odkazu sv. Cyrila a Metoda. Uskutočnila ho Ľudová hudba Sokolej v spolupráci s Pravoslávnou cirkevnou obcou Humenné, Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom a Rusínskou obrodou na Slovensku. Symbolicky sa podujatie začalo slávnostnou svätou liturgiou v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Poobede sa uskutočnila konferencia na tému – Sv. Cyril a Metod – minulosť a súčasnosť, ktorú otvorili mitr. prot. Mgr. Peter Humeník a Mgr. Miroslav Kerekanič. read more

Laci – ĎAKUJEME!!!

Dňa 13.7. 2013 o 13.07 hod sa začala v Kultúrnom dome v Udavskom milá oslava. Riaditeľ občianskeho združenia FS Chemlon a člen speváckej zložky Hačure Ladislav Ferík si pripomenul svoje 60. narodeniny. Zagratulovať mu prišli jeho najbližší, rodina, priatelia, spolupracovníci, ale i členovia FS Chemlon, speváci z Hačurov i hudobníci ľudovej hudby Sokolej. Jeho syn Marián prítomným pripomenul genézu svojho otca, ktorý ako rodený budkovčan sa po štúdiách na SPŠCH Humenné oženil so svojou tanečnou partnerkou Máriou, zamestnal v š.p. Chemlon, v súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník  v Nexis, a.s. Humenné a poďakoval sa mu za najbližšiu rodinu. Jeho zásluhy na rozvoji folklórneho hnutia v humenskom regióne zhodnotil vedúci speváckej skupiny Hačure Ľudovít Džubák.

read more

Srdečné blahoželanie

Viki a Skiňo si dňa 6.7. 2013 o 15:00 povedali svoje spoločné  “ÁNO”  v kostole sv. Jána Krstiteľa v Humennom.

Veľa lásky, úsoechov a šťastia na spoločnej ceste prajú členovia FS Chemlon

Naša podpora

Vyzývame všetky spriaznené duše na akúkoľvek podporu chemloňákom, ktorí sa  chystajú na štátnice, menovite Vierke Behúnovej, Viki Berdákovej a Ľubovi Bezegovi,
ako aj na maturitu, menovite Gajdošová Anka, Bošková Natália, Myšľanová Majka Chromý Ľubo,  Sukeľ Marian a Zužo Tomáš

Veríme že to úspešne zvládnu 🙂

FS CHEMLON