Profil

Občianske združenie Folklórny súbor Chemlon Humenné
patrí medzi popredné súbory východného Slovenska. Svojou činnosťou zachováva a oživuje ľudové tradície, piesne a tance z prostredia Zemplína a Šariša, so špecifickým zameraním na sotácku a rusínsku oblast Horného Zemplína. Súbor vznikol v roku 1971 a odvtedy úspešne reprezentoval Humenné a ľudové tradície Slovenska na folklórnych festivaloch na Ukrajine, v Poľsku, Grécku, Maďarsku, Bulharsku, Turecku, v Čechách, Juhoslávii, Litve, Slovinsku, Taliansku, Francúzku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku, Srbsku, Egypte a USA.
V súčasnosti pozostávame z piatich zložiek a to:

  1. Tanečná zložka FS Chemlon (TZ)
  2. Detský folklórny súboru Chemloňáčik (DFS)
  3. Ľudová hudba FS Chemlon – Sokolej (ĽHS)
  4. Spevácka skupina FS Chemlon – Hačure(SSH)
  5. Trio Magurových (TMg)

Jednotlivé zložky majú tiež svoj vlastný program a účinkujú aj samostatne. Každá zložka súboru pravidelne nacvičuje v priestoroch Centra voľného času, alebo vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. Súčasný repertoár súboru tvoria piesne a tance z regiónov Zemplína, Šariša, ale aj spevy a tance zo Zakarpatia.

Tance sú spracované v dvoch rovinách :

  • autentickej – Fogáše z Kamenice, Popisaná, Podupčák z Dlhého nad Cirochou, Po Šafovsky z Dlhého Klčového, Fľaškový, Ložkový a Čardáš zo Zamutova, Tance zo Strážskeho, Chorovody zo Stariny a Uble, Detské hry zo Stariny ,…
  • štylizovanej – Šarišský čardáš, Kolomyjka, Cigánsky tanec, Tancovačka, Hopák, Zemplínske parádnice, Palicový,…

Piesňový materiál čerpáme z dvoch zdrojov – zo studnice zemplínskych a rusínskych ľudových piesní, najme od pani Čokynovej z Uble a tiež z autorských dielní členov mužskej speváckej skupiny Matúša Pavelčáka, Miroslava Macka a Štefana Juska. FS Chemlon uskutoční ročne 30 – 40 celosúborových vystúpení a približne rovnaký počet produkcií realizujú aj jeho jednotlivé zložky.

Pri realizácii zámerov Občianskeho združenia Folkórny súbor Chemlon Humenné našimi blízkými partnermi a spolupracovníkmi sú :

 

Úspešné účinkovania na domácich i medzinárodných folklórnych festivaloch a na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach v našom regióne potvrdzujú správnosť nastúpenej cesty a dáva záruku udržiavania a rozvíjania kultúrneho dedičstva našich predkov.