ĽH Sokolej

Ľudová hudba Sokolej vznikla na základe požiadavky vedenia Folklórneho súboru Chemlon Humenné v spolupráci s  Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom v roku 1992. Jej umeleckým a i organizačným vedúcim od samého počiatku je Miroslav Kerekanič. V tomto hudobnom telese sa vystriedalo niekoľko generáciií mladých hudobníkov, ktorí bohužiaľ zo študijných a pracovných dovodov odišli z nášho regiónu. Mnohí z nich, ako napríklad Ján Štovka, Ján Karboník, Vierka Behúnová, Jozef Bobrík, Ľuboslav Torma, Anka Harkotová sa hudbe venujú profesionálne, alebo účinkujú v roznych súboroch na Slovensku – Xénia Makarová, Ondrej Veliký,Lukáš Žido, Ján Harvan, alebo v zahraničí – v Austrálii – Marián Merga a  Amerike – Peter Domorád, Robert Lukáč.
Ľudová hudba účinkuje ako doprovodná kapela FS Chemlon, mužskej speváckej skupiny Hačure, ale i samostatne na festivaloch, kultúrno – spoločenských podujatiach, plesoch a roznych oslavách.

Spolu s FS Chemlon účinkovala na medzinárodných podujatiach v Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Bulharsku, Turecku, Grécku, Srbsku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku,Egypte, Holandsku, Nemecku, Belgicku a v Čechách, samostatne v Grécku, Poľsku a Francúzsku. V spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku sa podieľa na organizácii festivalu rusínskej piesne Spevy mojho rodu a v spolupráci s Vihorlatským osvetovým strediskom Humenné participuje pri realizácii festivalu ľudových spevákov Zempľin špiva. Okrem toho spolupracovala pri nahrávaní CD Hačure I, Hačure II, Ruthenyka I, CD Marianny Železnej, Speváckej skupiny Hnojňane z Michaloviec, pri MG speváckych skupín Starinčanka zo Sniny, Pichončanka z Pichní, Dupná z Jasenova a Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou. Sprevádzala spevácku skupinu FS Chemlon v televíznej relácii Naše naj… , Máriu Čokynovú, Mikuláša Petrašovského a spevácke skupiny Dupná Jasenov, Kudzeľ Dlhé nad Cirochou a Hačure v televíznych programoch Anderov rebriňák.
V súčasnosti ľudovú hudbu Sokolej tvoria mladí hudobníci z humenského, sninského a medzilaboreckého regiónu..Jej repertoár pozostáva z programových čísel FS Chemlonu, DFS Chemloňáčik, SS Hačure, Tria Magurových a ľudovej hudby typickej pre región, v ktorom posobíme. Ľudová hudba Sokolej úzko spolupracuje aj s krajanským folklórnym súborom Nádej v Paríži, s ktorým nahrala dve CD a ktorý sprevádzala na niektorých medzinárodných festivaloch a kultúrnych podujatiach v Čechách, Francúzsku, na Slovensku a i v Grécku.


Zloženie ľudovej hudby:

Vedúci ľudovej hudby Sokolej: Miroslav Kerekanič
Primášky: Vierka Behúnová, Danka Andrejčáková, Nina Birková
1.husle: Vierka Behúnová, Danka Andrejčáková, Daniela Kerekaničová, Simona Kerekaničová
2.husle: Nina Birková, Stanislava Jasiková, Jaroslav Kerekanič
Klarinet: Jozef Bobrík
Cimbal: Slavomíra Surgentová, Tomáš Žido
Akordeón: Lenka Andrejčáková, Miroslav Kerekanič, Marek Chalachan
Kontrabas: Michal Pločica, Jozef Merga
Speváci: Danka a Lenka Andrejčákové, Ľudovít Džubák, Miroslav Čabák