Tanečná zložka

Folklórny súbor Chemlon Humenné vznikol v roku 1971 pri ZK ROH Chemlon. Prvým tanečným pedagógom bol pán Pavol Plančár a s ním sú spojené začiatky súboru. Na jeho prácu nadviazal pán Ondrej Pavlík. Tento bývalý člen profesionálneho folklórneho súboru PUĽS stabilizoval tanečný kolektív a vniesol do života súboru viaceré progresívne prvky. Po jeho predčasnej smrti sa kolektívu ujal choreograf Ján Sabo, ktorý súbor viedol až do roku 1999. Od tej doby až dodnes sa o tanečnú zložku stará jej bývalý člen – Ladislav Ferík.

V roku 1996 súbor stratil svojho zriaďovateľa – štátny podnik Chemlon Humenné, ktorého kúpila zahraničná firma a odvtedy pracujeme ako občianske združenie pozostávajúce z troch subjektov – tanečnej zložky FS Chemlon, ľudovej hudby Sokolej a speváckej skupiny. Pôvodná spevácka sa v roku 1999 rozpadla a vznikla nová – Mužská spevácka skupina Hačure, ktorá so súborom spolupracuje dodnes. Jednotlivé zložky účinkujú spoločne, ale majú i svoje samostatné programy. V roku 2001 občianske združenie bolo rozšírené o Detský folklórny súbor Chemloňáčik a v roku 2007 naše rady posilnilo Trio Magurových.

Cieľom úsilia tanečníkov FS Chemlon Humenné je zachovávať a šíriť bohatstvo tanečného folklóru Horného Zemplína so špecifickým zameraním na rusínsky a sotácky folklór. Repertoár pozostáva z dievčenských, parobských i párových zemplínskych tancov, ale máme i  tance zo Šariša a Zakarpatia. Tance sú spracované v dvoch rovinách :

  • autentickej – Fogáše z Kamenice, Popisaná, Podupčák z Dlhého nad Cirochou, Po Šafovsky z Dlhého Klčového, Fľaškový, Ložkový a Čardáš zo Zamutova, Chorovody zo Stariny a Uble, Bula ľubojsc
  • štylizovanej – Šarišský čardáš, Kolomyjka, Cigánsky tanec, Tancovačka

V súbore sa vystriedali stovky zanietených tanečníkov a dosiahol sa rad pozoruhodných výsledkov na regionálnych, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach – Rakúsko.- Baden 2006 – vicemajstri Európy v kategórii Open. Zvlášť nás tešia úspechy na mnohých festivaloch na Slovensku – v Košiciach, vo Svidníku, Medzilaborciach, Východnej, Michalovciach, Terchovej, Starej Ľubovni, Telgárte, Snine, Michalovciach, Humennom a i v zahraničí – v Egypte, USA, Turecku, Bulharsku, Grécku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a v Litve .

Okrem celosúborového programu tanečná zložka ponúka aj malé tanečné formy vhodné na menšie javiská, spoločenské podnikové i  rodinné podujatia a plesy.

Súčasný kolektív nadväzuje na tanečný odkaz predchádzajúcich generácií a snaží sa tak ako naši predchodcovia , na jednej strane prebúdzať vzťah k tanečnému folklóru u mladej generácie v Humennom i v blízkom okolí, a na strane druhej propagovať krásu zemplínskeho tanečného umenia na domácich i medzinárodných kultúrnych podujatiach.

Vedenie FS Chemlon:
Vedúci tanečnej zložky : Ladislav Ferík
Vedúci hudobnej a speváckej zložky: Miroslav Kerekanič
Primáška ľudovej hudby – Danka Andrejčáková
Asistent tanca : Lukáš Škrlík

REPERTOÁR – Chemlon
Názov tanca Choreografia Hudobná úprava
Kamenický čardáš Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Popísaná Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Zamutovský čardáš Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Laškový Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Fľaškový Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Bula ľubojsc Kollár Juraj Kerekanič Miroslav
Šarišský čardáš Novotný František Kerekanič Miroslav
Cigán Novotný František Kerekanič Miroslav
Podupčák Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Po šafovsky Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Kamenická cifra Sabo Ján Kerekanič Miroslav
Kolomejky Novotný František Kerekanič Miroslav