fbpx

História

     Folklórny súbor Chemlon Humenné vznikol v roku 1971 pri ZK ROH Chemlon. Prvým tanečným pedagógom bol pán Pavol Plančár a s ním sú spojené začiatky súboru. Na jeho prácu nadviazal pán Ondrej Pavlík, ktorý stabilizoval tanečný kolektív a vniesol do života súboru viaceré progresívne prvky. Po jeho predčasnej smrti sa kolektívu ujal choreograf Ján Sabo, ktorý súbor viedol až do roku 1999, kedy tanečnú zložku prebral jej bývalý člen Ladislav Ferík a neskôr Lukáš Škrlík. Od roku 2008 sa traduje spolupráca s doc. Vladimírom Marušinom, ArtD. a jeho manželkou Aničkou, ktorá trvá doteraz. V roku 1996 súbor stratil svojho zriaďovateľa – štátny podnik Chemlon Humenné, ktorého kúpila zahraničná firma a odvtedy sme pracovali ako občianske združenie pozostávajúce z troch subjektov – tanečnej zložky FS Chemlon, ľudovej hudby Sokolej a speváckej skupiny, ktorá sa v roku 1999 rozpadla a vznikla nová – mužská spevácka skupina Hačure, ktorá so súborom spolupracuje dodnes. V roku 2001 bolo občianske združenie rozšírené o Detský folklórny súbor Chemloňáčik a v roku 2007 naše rady posilnilo Trio Magurových.  V roku 2015 sme iniciovali dievčenskú spevácku skupinu Bosoročky. Jednotlivé zložky účinkujú spoločne, ale majú i svoje samostatné programy.

V súbore sa vystriedali stovky zanietených tanečníkov, spevákov, hudobníkov a dosiahol sa rad pozoruhodných výsledkov na regionálnych, krajských, celoštátnych i medzinárodných podujatiach:

Tanečníci:

– laureáti medzinárodného festivalu v Istanbule – Turecko 2013                                                                                                                                                                                        – 4. miesto v diváckej súťaži na medzinárodnom festivale v Izmailii v Egypte 2001                                                                                                                                                           – vícemajstri Európy v kategórii Open v Badene – Rakúsko  2006

Speváci:

– laureáti celoslovenskej súťaže hudobného folklóru v Banskej Bystrici 2005

Hudobníci:

– účastníci festivalu Európskej hudby v Aténach v Grécku                                                                                                                                                                                                    – celoštátnych kôl hudobného folklóru v Považskej Bystrici a Košiciach

Zvlášť nás tešia úspechy na mnohých festivaloch a kultúrnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí – v Egypte, USA, Turecku, Bulharsku, Grécku, Srbsku, Chorvátsku, Macedónsku, Slovinsku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a v Litve .

 

Viac Histórie nájdete na: Stará stránka FS Chemlon