.

    Folklórny súbor Chemlon Humenné vznikol v roku 1971 pri Závodnom klube ROH š.p. Chemlon Humenné. Svojou činnosťou uchováva a oživuje ľudové tradície- piesne a tance z prostredia stredného a horného Zemplína, so špecifickým zameraním na zemplínsku, rusínsku a sotácku  kultúru  v choreografickom stvárnení doc. Vladimíra Marušína, ArtD.

      Od roku 1996 po privatizácii zriaďovateľa  š.p. Chemlon pracuje formou občianskeho združenia, ktoré v súčasnosti  pozostáva z tanečnej, hudobnej, speváckych zložiek – mužskej speváckej skupiny Hačure, dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a detského súboru Chemloňáčik. Jednotlivé zložky účinkujú spoločne, ale majú tiež svoje vlastné samostatné programy.

   Chemlon v súčasnosti úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom, Maticou slovenskou a Rusínskym záujmovým združením. Folklórny kolektív a jeho jednotlivé zložky úspešne prezentovali slovenskú zemplínsku  i rusínsku ľudovú kultúru na folklórnych festivaloch a podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Poľsku, na Ukrajine, Rusku, Grécku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, v Čechách, Juhoslávii, Macedónsku, Litve, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Taliansku, Francúzku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku, Švajčiarsku, Egypte a USA.

Kalendár najbližších vystúpení

 

Dátum Miesto Udalosť Zložka
13.01.2019 Cisna – Poľsko VIII Medzinárodný ekumenický festival vianočných kolied a pastorálov

MSS Hačure,

DSS Bosoročky

25.01.2019 Penzión Aston – Humenné Druhý štedrý večer FS Chemlon
08.02.2019  Humenné ples podnikateľov FS Chemlon
09.02.2019 Snina oslavy Svetového dňa pravoslávnej mládeže FS Chemlon
25.03.2019 Humenné Spevy môjho rodu – detská časť FS Chemlon
26.03.2019 Medzilaborce Spevy môjho rodu – detská časť FS Chemlon
15.05.2019 Prešov – DJZ výročie Filozofickej fakulty PU Tanečná zložka
25.05.2019 Košice Zemplínske slávnosti FS Chemlon
28.07.2019 Hankovce FS Chemlon
14.08.2019 – 18.08. 2019

Červený Kostelec-Česká republika

65. Medzinárodný folklórny festival FS Chemlon

Podporte nás

SK24 1100 0000 0026 2306 6312

Za každú vašu podporu ďakujeme!

Partneri: