Folklórny súbor Chemlon Humenné vznikol v roku 1971 pri Závodnom klube ROH š.p. Chemlon Humenné. Svojou činnosťou uchováva a oživuje ľudové tradície- piesne a tance z prostredia stredného a horného Zemplína, so špecifickým zameraním na zemplínsku, rusínsku a sotácku  kultúru  v choreografickom stvárnení doc. Vladimíra Marušína, ArtD.

      Od roku 1996 po privatizácii zriaďovateľa  š.p. Chemlon pracuje formou občianskeho združenia, ktoré v súčasnosti  pozostáva z tanečnej, hudobnej, speváckych zložiek – mužskej speváckej skupiny Hačure, dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a detského súboru Chemloňáčik. Jednotlivé zložky účinkujú spoločne, ale majú tiež svoje vlastné samostatné programy.

   Chemlon v súčasnosti úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom, Maticou slovenskou a Rusínskym záujmovým združením.                                                                        Folklórny kolektív a jeho jednotlivé zložky úspešne prezentovali slovenskú zemplínsku  i rusínsku ľudovú kultúru na folklórnych festivaloch a podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Poľsku, na Ukrajine, Rusku, Grécku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, v Čechách, Juhoslávii, Macedónsku, Litve, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Taliansku, Francúzku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku, Švajčiarsku, Egypte a USA.

Kalendár najbližších vystúpení

 

Dátum Miesto Udalosť Zložka
23.06.2018 Medzilaborce Foklórny festival FS Chemlon
24.06.2018 Poša FS Chemlon
30.06.2018 Kapušany pri Prešove Kapušanské folklórne dni FS Chemlon
07.07.2018-13.07.2018 Srbsko – Vlaška Medzinárodný folklórny festival FS Chemlon
14.07.2018 Ptíčie FS Chemlon
22.07.2018 Osadné FS Chemlon
29.07.2018 Miková Mikovský festival FS Chemlon
04.08.2018 Becherov Stretnutie pri vatre FS Chemlon
05.08.2018 Dlhé nad Cirochou FS Chemlon
11.08.2018 Michalovce Zemplínske slávnosti FS Chemlon
25.08.2018 Liptov Svadba ĽH Sokolej
31.08.2018 Humenné  Deň vláknarov FS Chemlon
09.09.2018 Poľsko – Przemysl FS Chemlon
15.09.2018 – 16.09.2018 Česko – Třebíč FS Chemlon

Podporte nás

SK24 1100 0000 0026 2306 6312

Za každú vašu podporu ďakujeme!

Partneri: