.

    Folklórny súbor Chemlon Humenné vznikol v roku 1971 pri Závodnom klube ROH š.p. Chemlon Humenné. Svojou činnosťou uchováva a oživuje ľudové tradície- piesne a tance z prostredia stredného a horného Zemplína, so špecifickým zameraním na zemplínsku, rusínsku a sotácku  kultúru  v choreografickom stvárnení doc. Vladimíra Marušína, ArtD.

      Od roku 1996 po privatizácii zriaďovateľa  š.p. Chemlon pracuje formou občianskeho združenia, ktoré v súčasnosti  pozostáva z tanečnej, hudobnej, speváckych zložiek – mužskej speváckej skupiny Hačure, dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a detského súboru Chemloňáčik. Jednotlivé zložky účinkujú spoločne, ale majú tiež svoje vlastné samostatné programy.

   Chemlon v súčasnosti úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom, Maticou slovenskou a Rusínskym záujmovým združením. Folklórny kolektív a jeho jednotlivé zložky úspešne prezentovali slovenskú zemplínsku  i rusínsku ľudovú kultúru na folklórnych festivaloch a podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Poľsku, na Ukrajine, Rusku, Grécku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, v Čechách, Juhoslávii, Macedónsku, Litve, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Taliansku, Francúzku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku, Švajčiarsku, Egypte a USA.

Kalendár najbližších vystúpení

 

Dátum Miesto Udalosť Zložka
31.08.2018 Humenné Deň vláknarov FS Chemlon
07.09.2018 Humenné Dni mesta Humenné FS Chemlon
08.09.2018 Humenné

Medzilaborce

Pocta A. Ljubimovovi FS Chemlon
09.09.2018 Humenné Rusínsky festival FS Chemlon
14.09.2018 – 16.09.2018 Třebíč – Česká republika ,,Bramborobraní” FS Chemlon
21.09.2018 Vranov nad Topľou FS Chemlon
13.10.2018 Dúbravka FS Chemlon
18.10.2018 – 22.10.2018 Mikrevo – Bulharsko Medzinárodný folklórny festival C.I.O.F.F. FS Chemlon

Podporte nás

SK24 1100 0000 0026 2306 6312

Za každú vašu podporu ďakujeme!

Partneri: