Dievčenská spevácka skupina Bosoročky vznikla v roku 2015 pri Vihorlatskom osvetovom stredisku za účelom nahrávania CD „Na zbojníckej svadbe“. Je zložená z mladých speváčok z humenského regiónu, ktoré sa pravidelne zúčastňovali na festivale ľudových spevákov Zempľin špiva a festivale rusínskej piesne Spevy môjho rodu. Mnohé z nich sú aj vynikajúce sólistky. Dievčatá majú  výborné pohybové danosti, niektoré tancujú vo Folklórnom súbore Chemlon Humenné, alebo tancovali v Detskom folklórnom súbore Chemloňáčik. V súčasnosti sa stali popri mužskej speváckej skupine druhou speváckou skupinou FS Chemlon.  

Mgr. Miroslav Kerekanič

Mgr. Miroslav Kerekanič

Umelecký vedúci

Daniela Kerekaničová

Daniela Kerekaničová

Vedúca speváckej skupiny

Natália Bošková

Natália Bošková

Člen DSS Bosoročky

Lívia Husťaková

Lívia Husťaková

Člen DSS Bosoročky

Viktória Kováčová

Viktória Kováčová

Člen DSS Bosoročky

Kristína Karabinová

Kristína Karabinová

Člen DSS Bosoročky

Veronika Andiľová

Veronika Andiľová

Člen DSS Bosoročky

Martina Karoľová

Martina Karoľová

Člen DSS Bosoročky

Detská spevácka skupina Bosorčatá 

        vznikla pri Súkromnej základnej umeleckej škole Harmónia, ul. Kudlovská Humenné. Pozostáva z vynikajúcich detských speváčok, ktoré sa pravidelne zúčastňujú všetkých speváckych súťaži v regióne.

        Zakladajúcimi členkami sú Ľudmila Kvašná, Ema Banduričová, Barbora Bačovčinová, Miroslava Chomová, Tamara Volochová a Vanda Marinčáková. Neskôr pristúpili Nela Mesárošová, Samuel Horvát, Janka Moskurišinová, Nina Adameková. Sú aj vinikajúcimi sólistkami – Vanda Marinčáková je Zlatým slávikom Slovenska a spolu s Tamarou Volochovou, Miroslavou Chomovou, Ľudmilou Kvašnou a Jankou Moskurišinovou  laureátkami detských speváckych festivalov Zempľin špiva i Spevy môjho rodu. Ostatné speváčky pravidelnými účastníkmi týchto podujatí. Repertoár pozostáva zo zemplínskych a rusínskych piesní. Účinkujú samostatne, spolu s dievčenskou skupinou Bosoročky a mužskou speváckou skupinou Hačure, ale i ako spevácka skupina DFS Chemloňáčik a FS Chemlon Humenné.

  

Mgr. Miroslav Kerekanič

Mgr. Miroslav Kerekanič

Umelecký vedúci

Tamara Volochová

Tamara Volochová

Vedúca detskej speváckej skupiny

Vanda Marinčáková

Vanda Marinčáková

Člen DSS Bosoročky

Nela Mesarošová

Nela Mesarošová

Člen DSS Bosoročky

Miroslava Chomová

Miroslava Chomová

Člen DSS Bosoročky

Nina Adameková

Nina Adameková

Člen DSS Bosoročky

Lucia Kožinová

Lucia Kožinová

Člen DSS Bosoročky

Samuel Horvát

Samuel Horvát

Člen DSS Bosoročky

Ľudmila Kvašná

Ľudmila Kvašná

Člen DSS Bosoročky