fbpx
.

Ľudová hudba Sokolej

Ľudová hudba Sokolej vznikla v roku 1992 na základe požiadavky vedenia Folklórneho súboru Chemlon Humenné pri Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. Jej vedúcim od samého počiatku je Miroslav Kerekanič.

Repertoár pozostáva z programových čísel Folklórneho súboru Chemlon, Detského folklórneho súboru Chemloňáčik, mužskej speváckej skupiny Hačure, dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a ľudovej hudby typickej pre región, v ktorom pôsobíme.

                Ľudová hudba Sokolej:                                                                                                                                                                                                                                                 – účinkuje samostatne na festivaloch, kultúrno – spoločenských podujatiach, plesoch, rodinných a spoločenských oslavách                                                                              – účinkuje ako sprievodná kapela pre FS Chemlon, DFS Chemloňáčik, mužskú spevácku skupinu Hačure,dievčenskú spevácku skupinu Bosoročky a krajanský folklórny súbor Nádeje v Paríži, Francúzko                                                                                                                                                                                                                                               – je sprievodnou hudbou festivalu ľudových spevákov  Zempľin špiva, detských ľudových spevákov Zo struny na strunu a festivalu rusínskej piesne  Spevy môjho rodu,

Husle: Mgr.Art Vierka Hajduková, Štefan Galik, Bc. Daniela Kerekaničová, Mgr. Vitalina Hotra                                                                                                                                            Kontrabas: Mgr. Miroslav Dzijak, Michal Hajduk                                                                                                                                                                                                                  Cimbal: Mykhaylo Zakhariya                                                                                                                                                                                                                                                      Vedúcim Ľudovej hudby a akordeón:  Mgr. Miroslav Kerekanič                                                                                                                                                                                                                         

Krátka história ľudovej hudby

Vznikla  pri Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom v roku 1992. Jej umeleckým a i organizačným vedúcim od samého počiatku je Miroslav Kerekanič. Ľudová hudba účinkovala ako sprievodná kapela FS Chemlon, DFS Chemloňáčik, mužskej speváckej skupiny Hačure, FS Vihorlat Snina, ale i samostatne na festivaloch, kultúrno – spoločenských podujatiach, plesoch  a rôznych oslavách.

V tomto hudobnom telese sa vystriedalo niekoľko generácií mladých hudobníkov, ktorí bohužiaľ zo študijných a pracovných dôvodov odišli z nášho regiónu. Mnohí z nich, ako napríklad Ján Štovka, Ján Karboník, Vierka Hajduková – Behúnová, Jozef Bobrík, Ľuboslav Torma, Anka Harkotová, Nina Birková sa hudbe venujú profesionálne ako hudobníci a pedagógovia, účinkujú v rôznych súboroch na Slovensku – Xénia Makarová, Ondrej Veliký, Lukáš Žido, Tomáš Žido, Ján Harvan, alebo v zahraničí – v Austrálii – Marián Merga, v Írsku – Renáta Harkotová a v  Amerike – Peter Domorád, Róbert Lukáč.

Spolu s FS Chemlon, DFS Chemloňáčik, SS Hačure a FS Vihorlat Snina účinkovala na medzinárodných podujatiach v Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Bulharsku, Turecku, Grécku, Srbsku, Chorvátsku, Macedónsku, Slovinsku,  Rusku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku, Egypte, Holandsku, Nemecku, Belgicku a v Čechách, samostatne v Grécku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku a v Čechách. V spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku sa podieľa na organizácii festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu a v spolupráci s Vihorlatským múzeom Humenné participuje pri realizácii festivalu ľudových spevákov Zempľin špiva a Zo struny na strunu.

So svojimi partnermi a priateľmi nahrala tieto CD:

4 CD speváckej skupiny Hačure   Ej, jak krašňe prekrašňe, Hačure II. a ich  hostia, Hačure III. – Koledy a vinše zo Zemplína, Na zbojníckej svadbe                                            CD Ľudovíta Džubáka – Dolu našim valalikom                                                                                                                                                                                                                      CD speváckej skupiny Starinčanka zo Sniny                                                                                                                                                                                                                            CD speváckej skupiny Pichončanka z Pichného                                                                                                                                                                                                                      CD speváckej skupiny Dupná z Jasenova                                                                                                                                                                                                                                CD speváckej skupiny Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou                                                                                                                                                                                                            CD speváckej skupiny Hnojňane z Michaloviec                                                                                                                                                                                                                    CD Marianny Železnej                                                                                                                                                                                                                                                                  CD Ruthenika I. a Ruthenika II. – spievajú laureáti festivalu Spevy môjho rodu                                                                                                                                                                3 CD krajanského súboru Nádeje z Paríža z Francúzska                                                                                                                                                                                                        CD speváckej skupiny Ubľanka z Uble

Rozhlasové nahrávanie – Rádio Regína, Rádio Patria, Srbské rádio

Televízne nahrávanie: STV 2 – relácia Naše naj… s mužskou speváckou skupinou FS Chemlon,  TV Markíza – relácia Anderov rebriňák – s Máriou Čokynovou, Mikulášom Petrašovským a speváckymi skupinami Hačure, Dupná Jasenov a  Kudzeľ Dlhé nad Cirochou, Francúzska televízia F4 – s krajanským súborom Náděje Paríž

V ľudovej hudbe Sokolej pôsobili:

Vedúci ľudovej hudby Sokolej: Miroslav Kerekanič
Členovia : Vierka Hajduková – Behúnová, Jozef Merga, Július Merga,  Lukáš Merga, Marián Merga, Miroslav Džubara /Lackovce/, Danka Andrejčáková, Lenka Andrejčáková /Vyšná Sitnica/, Nina Birková, Ľuboslav Torma, Ján Karboník, Anna Harkotová, Renáta Harkotová, Martina Harkotová, Jozef Bobrík, Edita Lucová, Božík Tomáš, Martin Gič, Domino Opálka /Snina/, Daniela Kerekaničová /Ptičie/, Simona Kerekaničová, Jaroslav Kerekanič /Stakčín/, Stanislava Jasiková /Volica/, Slavomíra Surgentová, Tomáš  Žido, František Golembiovský, Marek Chalachan, Michal Pločica, Ondrej Veliký, Xénia Makarová, Ján Štovka, Anna Mária Miškovičová, Róbert Lukáč, Lukáš Žido, Roman Harvan, Peter Domorád, Michal Šproch, Jana Siváková, Emil Jaško, Peter Cár, Martina Horňáková / Humenné/, Michal Hajduk /Belá nad Cirochou/, Ľuboš Chromý/Chlmec/, Ján Ferko/Kamenica nad Cirochou/, Marianna Kokošková/Brekov/, Pavol Behún /Udavské/, Pavol Demko/Papín/

Speváci: Ľudovít Džubák/Ptičie/, Miroslav Čabák/Humenné/, Matúš Pavelčák/Brekov/, Lívia Husťáková/Ptičie/                                                                                              Lektori hudby: Gejza Lakatoš/Prešov/, Marián Demeter/Košice/, Vierka Hajduková – Behúnová/Lackovce/